Liste aller Bilder
Nr. Kategorie Fotograf Info  
3034 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3033 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3032 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3031 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3030 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
looks like NGC891 but smaler
3029 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3028 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
with IR Filter
3027 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3026 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3025 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3023 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3022 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3021 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3020 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
with NGC3729
3019 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3018 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3017 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3016 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3015 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3014 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3013 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3012 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3011 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3009 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3008 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3007 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3006 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
with NGC3424 (left Side)
3005 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
with NGC3396 (right Side)
3004 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3003 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3002 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3001 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3000 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2999 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2998 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2997 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2996 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2995 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2994 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
in Group with 3193 und 3187
2993 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2992 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
with NGC3169 (right Side)
2991 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2990 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2989 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2988 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2987 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2986 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2985 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
with N2968 to the right
2984 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2983 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2982 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2981 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2980 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2979 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2978 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2977 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2976 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
Helix Galaxie
2975 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2974 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2973 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2972 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2971 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2970 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2969 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2968 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
Bearprawn Galaxy
2967 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
Bearprawn Galaxy
2966 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
in M46
2965 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2964 Kugelsternhaufen / Globular Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2963 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2962 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2961 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
Eskimo- Nebula
2960 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
Eskimo Nebula. with IR Filter
2959 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2958 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2957 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2956 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2955 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2954 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2953 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2952 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2951 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
Hubble’s Nebula
2950 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2949 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2948 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2947 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2946 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2945 Offene Sternhaufen / Open Cluster CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2944 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2943 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2942 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2941 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
False Colour
2940 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
compare S+W1/96S42
2939 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2938 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2937 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2936 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
2935 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
with IR Filter
2934 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
2933 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-

Seite:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40