Liste aller Bilder
Nr. Kategorie Fotograf Info  
3245 Diffuse Nebula Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3244 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3243 Kugelsternhaufen / Globular Cluster Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3242 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3241 Planetarische Nebel / Planetary Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3240 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
Ca's Eye Nebula
3239 Galaxien / Galaxy Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3238 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3237 Galaxien / Galaxy Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3236 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3234 Galaxien / Galaxy Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3233 Galaxien / Galaxy Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3232 Galaxien / Galaxy Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3231 Galaxien / Galaxy Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3230 Galaxien / Galaxy Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
twin with N5427
3229 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
twin with N4567
3228 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3227 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3226 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3225 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3224 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3223 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
GN 05.10.2
3222 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
GN 01.19.8
3221 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3220 Planetarische Nebel / Planetary Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3219 Galaxien / Galaxy Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3218 Kugelsternhaufen / Globular Cluster Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3217 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3216 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3215 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
SextansB
3214 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3213 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3208 Planeten / Planets Schulz Robert Saturn Saturn © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3207 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
GN 05.37.702
3206 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
GN 04.33.1
3205 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
GN 04.07.3
3204 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
GN 04.16.2
3203 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
GN 01.27.5
3202 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3201 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
GN 22.56.6
3200 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
GN 22.54.1.02
3199 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3198 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
GN 20.32.2
3197 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
GN 20.25.6
3196 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
GN 19.53.0
3195 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
GN 90.47.2
3194 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
PLN70+1.2
3193 Planetarische Nebel / Planetary Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
Medusa Nebular
3192 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
GN 19.26.6 Parsamyan 21
3191 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
with IC5381
3190 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3189 Offene Sternhaufen / Open Cluster CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3188 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3187 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3186 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3185 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3184 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3183 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3182 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3181 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3180 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3179 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
Guided with Vixen 90/1000 and 2x Barlow Lens
3178 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
Bubble Nebula, False Collour
3176 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3175 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
900+2x600+520sec.
3174 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3173 Kugelsternhaufen / Globular Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
Sb Galaxy
3172 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3171 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3169 Planetarische Nebel / Planetary Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3168 Galaxien / Galaxy Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3167 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3166 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3165 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
irregular
3163 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
GN 22.20.4
3162 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3161 Galaxien / Galaxy Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3160 Planetarische Nebel / Planetary Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3158 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3157 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3156 Planetarische Nebel / Planetary Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3155 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3154 Planetarische Nebel / Planetary Nebula CCD © CCD
Obaervatory Gahberg  
-
3153 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3152 Galaxien / Galaxy Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3151 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
Saturn Nebula
3150 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
Egg Nebula
3149 Planetarische Nebel / Planetary Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3148 Kugelsternhaufen / Globular Cluster Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-
3147 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
Cirrus Nebula central Part
3146 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
Cirrus Nebula, Mosaik - 4 images
3145 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
Cirrus Nebula
3144 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3143 Galaxien / Galaxy CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3142 Offene Sternhaufen / Open Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3141 Kugelsternhaufen / Globular Cluster Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
-
3140 Planetarische Nebel / Planetary Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
-
3139 Diffuse Nebula CCD © CCD
Observatory Gahberg  
Crescent Nebula
3138 Diffuse Nebula Strauß Harald © Strauß Harald
Pinsdorf  
Crescent Nebula, False colour
3137 Planetarische Nebel / Planetary Nebula Schulz Robert © Schulz Robert
1100 Wien  
-

Seite:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40